Pályázati felhívás – HEKS Inkluzív iskolai program 2022

Az inkluzív iskolai program 2017 óta működik a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás értelmében. A program egy intézményfejlesztési folyamatot kínál az intézmények számára, mely során szakmai és anyagi támogatást nyújt a hátrányos helyzetű és/vagy cigány gyermekek tanulásszervezésének, az iskolai konfliktusok kezelésének elősegítésére. Kik pályázhatnak?

Kik pályázhatnak?


Kizárólag magyarországi református általános iskolák.


A pályázat célja:


A pályázat célja a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyerekek iskolai és társadalmi inklúziója. Ennek részeként a pályázat támogatja az integrált lokális közösségek fejlesztését; az iskola mint intézmény fejlesztését; az iskola, a szülői ház, a fenntartó gyülekezet kapcsolatának erősítését; a roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését és az ezt elősegítő szakemberek bevonását, hatékony együttműködését iskolán belül és kívül.


A projekt tartalma:

  • Önreflektív szakasz: megtörténik az iskolák belépő állapotának felmérése, különös tekintettel az inkluzív értékek megjelenésére az iskola mindennapi tevékenységei során és annak alapvető dokumentumaiban;

  • Inklúziós értékek mentén egy intézményi-önismereti folyamat: a tanulók, a szülők és az intézmény dolgozóinak bevonásával meghatározzák a fejlesztendő területeket, és ez alapján elkészítenek egy fejlesztési tervet.

  • Az elkészült fejlesztési terv alapján egy akcióterv elkészítése, melynek jóváhagyása után a megvalósítás szakasza következik.

  • A megvalósított pályázat során megkezdett folyamatok folytatása, utánkövetése.

Hálózatépítés:


Látogatások, tapasztalatcsere a programban résztvevő iskolák között a tanév során 2 alkalommal.

Részvétel az Országos Református Cigánymisszió által meghirdetett programokon, évente 2 alkalommal.


Hozzájárulás a HEKS részéről:


Fejlesztési terv kidolgozásának támogatása, szakértő mentor és anyagi támogatás biztosítása minden iskolának a megoldási akcióterv kialakításához és megvalósításához.


A résztvevő iskolák közötti hálózatépítés, tapasztalatcsere és műhelynapok koordinációja az iskolák igényeihez igazodva.


A kedvezményezett iskolák számára nyújtott szolgáltatások költsége iskolánként nem haladhatja meg a 3 millió forintot, amelyet teljes mértékben a HEKS finanszíroz.


A pályázati útmutató ide kattintva érhető el.

A pályázati adatlap ide kattintva érhető el.


Bővebb információ Hanula-Csordás Dóránál, a projekt koordinátoránál kérhető az alábbi elérhetőségeken:


hanula-csordas.dora@diakonia.hu
+36-30-429-2813

*

Fotó: Kenny Eliason / Unsplash